Moje prohlášení k ochraně osobních údajů najdeš pod obrázkem

Přesto, že mám svých starostí dost, starám se i o tvoje osobní údaje, protože to ti co žádné starosti nemají to chtějí a vydali si na to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Říká se mu GDPR a budeme mu tak říkat i v tomto prohlášení. Protože musím tyto informace podat stručně, jasně, aby tomu každý rozuměl, používám fakt jednoduchý jazyk.

Já jsem Robet Rössler, bydlím v Litvínově, Jedličkově ulici 1106/2 (hned na rohu v prvním patře) a protože jsem živnostník (Osoba samostatně výdělečně činná), tak mám IČ 44508671. Protože můžu mít některé tvoje osobní data na papíře nebo v počítači tak podle zákona o GDPR jsem Zpracovatelem tvých osobních údajů.

Tobě se v zákoně říká Suběkt osobních údajů, dedy člověk, který má svý osobní údaje. Osobní údaje jsou všcho, co se s Tebou nechá spojit, jak ti říkají, kdy ses narodi, kde bydlíš, co děláš a kolik za to dotáváš peněz, s čím marodíš, jakou máš školu nebo seš blbej, případně jestli ti nehrabe v hlavě, jestli jsi černej, bílej, žlutej nebo jinej, jak jsi vysokej, jak vypadáš a jestli jsi tlustej nebo hubenej, jestli věříš v boha a jakýho nebo nevěříš, v který partaji seš nebo který fandíš a koho volíš, jestli jsi v odborech, jaký a kolik máš děti a tak dál. Prostě všechno o tobě.

Teď ti napíšu, který osobní údje mám o tobě schovaný a který používám. V GDPR se tomu říká, že Zpracovávám tvoje osobní údaje.

Můžu mít tvoje Jméno, Příjmení, Telefonní číslo (mobil i pevnou), Emailovou adresu, Poštovní adresu (bacha vím kde bydlíš), dál můžu mít tvou fotku, kterou jsem si stáhnul z některýho tvýho profilu na webu (jestli tam máš psa tak tvojí fotku nemám). Taky podle jména poznám, jestli jsi chlap nebo ženská. Jestli jsme spolu někdy obchodovali, tak mám i Tvoje IČ, číslo účtu v bance a taky koli jsem ti fakturoval, nebo kolik jsi fakturoval ty mě.

Jestli jsme spolu obchodovali, nebo já pro tebe něco dělal, nebo ty pro mě a nebo jsme spolu něco chctěli dělat, tak mám tvoje kontakty a osobní údaje proto abych ti mohl zavolat nebo poslat e-mail, kdyby se něco pokazilo, nebo kdybych chtěl, aby jsme spolu zase něco dělali. Podle GDPR se tomu říká oprávněný zájem a jestli proti tomu nic nemáš, tak si tyhle tvoje osobní údaje nechám.

Jestli jsme spolu měli uzavřenou smlouvu, nebo jsme jeden druhému něco fakturovali, tak mám tvoje osobní údaje kvůli účetnictví. To být musí podle zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, pak podle zákona č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů a taky podle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o DPH.

Když to schrnu tak tvoje osobní údja používám proto, abych ti mohl zavolat nebo napsat, když budu něco potřebovat, případně když ti budu chtít popřát k svátku a nebo protože musím kvůli účetnictví a daním. K ničemu jinýmu je fakt nepoužívám a kromě mě k nim má přístup jen K. U. poctivej chlap, který je můj zaměstnanec a moje žena, která mi pomáhá a nic nevykecá. Data chráním jako oko v hlavě, jsou uložený buď na Microsoftím OneDriveru pod silným heslem, nebo v databázi na mém serveru, keterý je dobře chráněný před ostataními. Pak taky tvoje jméno, telefonní číslo, e-mail a možná i fotku můužu mít ve svým mobilu, který je chráněn otiskem prstu a vzdálenou správou, abych mohl vše smazat, kdybych o mobil přišel. Taky je můžu mít na papírové faktuře, dodacím listu, objednávce a smlouvě. Ty schovávám doma v bytě v ložnici, kam chodí jenom moje žena se mnou (douvám, že to tak je) a byt i dům zamykáme.

Tvoje osobní údaje nikomu jinýmu nedávám, kromě Finančního úřadu, protože musím podle zákona č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů a zákona č.235/2004 Sb. Zákon o DPH. A to jim dávám jenom to co musím a nic víc. Dál se může stát, že tvoje osobní údaje dám Policii České republiky nebo Soudu, ale jenom když na to budou mít právo ze zákona, jinak jim a všem ostatním nic jim nedám.

Kontaktní údaje schovávám až do svý smrti a údaje v účetnictví 10 let. Potom je seskartuju na skartovačce co dělá malý obdelníčky, aby mi papíry doma nepřekážely a staré účetnictví smažu z počítače.

Jestli spolu obchodujeme a já jsem od tebe nebo jsi ty odemne dostal fakturu, tak ty osobní údaje musím mít a musím si je aspoň 10 let nechat, jinak mi svoje osobní údaje dávat nemusíš.

Podle GDPR máš právo chtít vědět, co všechno o tobě vím a která osobní data zpracovávám, proč je mám, a co s nimi všechno dělám. Jestli chceš tak ti to řeknu nebo napíšu. Můžeš také přistupovat ke svým osobním údajůj. Když mi řekneš, tak ti to ukážu a taky můžeš chtít, abych osobní údaje co o tobě mám špatně opravil. Jestli nechceš, abych měl tvoje osobní údaje, tak je smažu, stačí říct, ale jenom pokud nemám povinnost ze zákona je schovávat. Můžeš chtít, abych tvoje osobní údaje nepoužíval, k tomu co ty nechceš, v GDPR se tomu říká Požadovat omezení zpracování osobních úajů v případě neoprávněného rozsahu. Můžeš protestovat proti tomu, co s tvými osobními údjaji dělám, podle GDPR to je Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Můžeš chctí, abych tvoje osobní údaje nikomu nedával, pokud to nevyžaduje zákon, v GDPR se to jmenuje Požadovat nepřenositelnost osobních údjaů a to stejně nedělám. Jestli jsi někdy souhlasil s tím, abych tovoje osobní údaje měl a nějak je používal, může mi říct, že to nechceš a já ti vyhovím, v GDPR se tomu říká Odvolat souhlas se zpacováním osobních údajů a to i v případě dříve uděleného souhlasu. Kdyby ses chtěl úředně domáhat svých práv na svoje osobní údaje tak si můžeš stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterýmu můžeš napsat nebo navštívit na adrese Pplk. Sochora 27, v Praze 7 PSČ 170 00 a nebo jim poslat e-mail na adresu posta@uoou.cz a oni se tě určitě zastanou, říká se tomu v GDPR Vznést stížnost u dozorového úřadu.

Jinak tvoje osobní údaje v počítači nezkoumám, nevyhodnocuju a žádný počítač ani program mi neříká, jestli ti mám vyhovět nebo co a kam s tebou, GDPR tomu říká že na základě tvých osobních úajeů nedochází k automatickému zpracování ani profilování.

Tak jestli z toho něco potřebuješ, nebo ti není něco jasné, tak mi napiš na mojí adresu: Robert Rössler, Jedličkovat 1106/2, 436 01 Litvíno 6, nebo na e-mail: r.rossler@alkalis.cz a já ti zadarmo odpovím a vyhovím. Pokud budeš zbytečně prudit a obtěžovat mě opakováním požadavků, potom to budu chtít zaplati.