ALKALIS - vývoj zákaznického software a databázových aplikací

Nacionálie

Robert Rössler - Alkalis
Jedličkova 1106/2
436 01 Litvínov
tel: +420 603 487 526
tel: +420 411 130 156
www.alkalis.cz
e-mail:alkalis@alkalis.cz

IČ: 44508671
DIČ:CZ6610160293
živn. list:MÚ Litvínov
ev. č.: 350800-424-01

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Chcete-li se registrovat zadejte nové jméno, heslo a zvolte přihlásit.
TOPlist

PIF - komplexní informační systém firem

PIF zahrnuje veškerou firemní evidenci od evidence zákazníků, zakázek, přes dokumentaci až po skladové hospodářství.

Přednosti

  • Komplexnost řešení
  • PIF zásadně uzpůsobujeme potřebám konkrétních zákazníků
  • Jednotnost a snadnost ovládní
  • Provázanost informací zaručující snadný přístup z více "směrů"
  • Drtivou většinu zadávaných hodnot není povinnost vyplňovat
  • Hromadné generování dokumentů Wordu s údaji z programu
  • Síťový provoz na spolehlivém SQL serveru
  • SQL server je dodáván bezplatně
  • Zákaznická podpora z naší strany

Řešené oblasti

Adresář

Eviduje adresy firem a osob s možností přiřadit jednu osobu do více firem s udáním funkce. Každé osobě i firmě je možné přiřadit libovolný počet kontaktů. Typy kontaktů si definujete sami. Můžete tak evidovat i pracovní dobu. Adresám je možné přiřadit až dvacet z neomezeného počtu druhů (zákazník, přepravce...) pro snadné třídění.

Obchodní případy

Umožní sledovat potřebné údaje o obchodním případu od vzniku až po provozní sledování. Jsou provázány s evidencí dokumentů, finančním sledováním, MTZ a činnostmi. Součástí je i realizační (stavební) deník a záznamník úkolů.

Činnosti

Činnosti mohou být pravidelné a jednorázové. Patří sem jak pravidelné prohlídky, školení, revize, tak sem mohou patřit jednorázové činnosti. Využijete je při pravidelně se opakujících činnostech v rámci Vaší společnosti (školení, preventivní prohlídky) i jako hlídání termínů revizních prohlídek, které provádíte jako dodavatelé svým zákazníkům. Samozřejmostí je jak plán tak evidence provedení s možností připojení dokumentů.

Dokumenty

Dokumenty mohou existovat jako součást programu uložené v databázi, tak jimi mohou být libovolné souborové dokumenty (Word, Excel, obrázky, e-maily ...). Provázanost umožní doplňovat dokumenty údaji z programu a to jak vnitřní dokumenty programu, tak i dokumenty Wordu a Excelu. To umožní snadné i hromadné generování dokumentů. Nemusíte tak vypisovat adresy, údaje o obchodním případu a podobně. Součástí je i kniha odeslané pošty a generování podacích archů. Ke každému dokumentu je možný přístup od adresy, obchodního případu, zařízení, činnosti a podobně, podle přiřazení dokumentu. Dokumenty je možné členit do druhů a přistupovat k nim ze všech instalací programu.

Kalkulace a nabídky

Pomocí ceníkových položek je možné vytvořit nabídku (kalkulaci) s možností seskupování položek, poskytování individuálních slev pro zákazníky nebo jednotlivé nabídky a to v absolutních částkách tak v procentech. Kalkulace umožňuje poměrové navýšení cen položek o libovolné druhy společných nákladů (dokumentace, doprava, příprava aj.) zadávané v procentech nebo absolutní částkou. Kalkulaci je možné přenést do objednávek, faktur a dodacích listů.

Skladové hospodářství

Dovoluje vytvářet evidenci skladových položek ale i ceník prací. Umožní vytvářet individuální ceníky pro skupiny zákazníků. Skladové položky dokáže evidovat pro firmu jako celek i libovolný počet skladů v rámci firmy (i každý pracovník může být veden jako sklad). Sleduje limitní množství materiálu a dokáže snadným avšak kontrolovatelným způsobem vytvářet objednávky. Z objednávek nebo bez nich přijímat materiál na sklad. Výdejky i příjemky je možné dodatečně opravit i zamykat. Veškerý pohyb skladu je podchycen včetně dodatečných oprav. Výdejky a příjemky jsou provázány s fakturami a dodacími listy pro snadný přenos informací s blokováním duplicitního přenosu.

Lokalizační záznamy

Umožní do připravených bitových map (mapy, schémata ...) zakreslovat pozice pro upřesnění textových informací. K zakresleným objektům je možné přistupovat z více "stran" (adresy, O.P. ...) a libovolně je měnit.