ALKALIS - vývoj zákaznického software a databázových aplikací

Nacionálie

Robert Rössler - Alkalis
Jedličkova 1106/2
436 01 Litvínov
tel: +420 603 487 526
tel: +420 411 130 156
www.alkalis.cz
e-mail:alkalis@alkalis.cz

IČ: 44508671
DIČ:CZ6610160293
živn. list:MÚ Litvínov
ev. č.: 350800-424-01

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Chcete-li se registrovat zadejte nové jméno, heslo a zvolte přihlásit.
TOPlist

PaC - Program servisních organizací

PaC zahrnuje veškerou firemní evidenci vztahující se k servisním činnostem.

Přednosti

  • Komplexnost řešení
  • Rozšiřitelnost podle potřeb zákazníka
  • Jednotnost a snadnost ovládání
  • Provázanost informací zaručující snadný přístup z více "směrů"
  • Drtivou většinu zadávaných hodnot není povinnost vyplňovat
  • Hromadné generování dokumentů Wordu s údaji z programu
  • Síťový provoz na spolehlivém SQL serveru
  • SQL server je dodáván bezplatně
  • Zákaznická podpora z naší strany

Řešené oblasti

Adresář

Eviduje adresy firem a osob s možností přiřadit jednu osobu do více firem s udáním funkce. Každé osobě i firmě je možné přiřadit libovolný počet kontaktů. Typy kontaktů si definujete sami. Můžete tak evidovat i pracovní dobu. Adresám je možné přiřadit až dvacet z neomezeného počtu druhů (zákazník, přepravce...) pro snadné třídění.

Činnosti

Činnosti mohou být pravidelné a jednorázové. Patří sem jak pravidelné prohlídky, školení, revize, tak sem mohou patřit jednorázové činnosti. Využijete je při pravidelně se opakujících činnostech v rámci Vaší společnosti (školení, preventivní prohlídky) i jako hlídání termínů revizních prohlídek, které provádíte jako dodavatelé svým zákazníkům. Samozřejmostí je jak plán tak evidence provedení s možností připojení dokumentů.

Dokumenty

Dokumenty mohou existovat jako součást programu uložené v databázi, tak jimi mohou být libovolné souborové dokumenty (Word, Excel, obrázky, e-maily ...). Provázanost umožní doplňovat dokumenty údaji z programu a to jak vnitřní dokumenty programu, tak i dokumenty Wordu a Excelu. To umožní snadné i hromadné generování dokumentů. Nemusíte tak vypisovat adresy, údaje o obchodním případu a podobně. Součástí je i kniha odeslané pošty a generování podacích archů. Ke každému dokumentu je možný přístup od adresy, obchodního případu, zařízení, činnosti a podobně, podle přiřazení dokumentu. Dokumenty je možné členit do druhů a přistupovat k nim ze všech instalací programu.