Revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních klapek - PLUTO 8 pro servis v PO

O programu

PLUTO 8 bylo vytvořeno již v roce 1999 a následným doplňováním bylo zdokonalen do doučasné podoby, kdy požadavky na úpravy se téměř nevysktují.

PLUTO 8 je instalovaný program pro Windows XP, 7, 8, 10 pracující nad databází FireBird. Rychlé zobrazování a ukládání dat umožní pohodlnou práci v podnikové síti a při dobrém spojení i po síti Internet. Ke svým datům se můžete pohodlně připojit od zákazníka i z domova.

Zvolená technologie je administrativně nenáročná, což potvrzují naši zákazníci používající i další naše programy.

PLUTO 8 vám umožní rychle a snadno vytvořit doklad o kontrole pomocí výběru zařízení, míst, zákazníka s minimem ručního vypisování. Provázanost formuláře o kontrole s protokolem o kontrole, vyřazovacím protokolem, dlnou, dokladem o dílenské zkoušce, fakturou a skladem ušetří až 70% času oproti evidenci v Ecxelu. Opakované generování následných kontrol a mechanismus jejich doplňování časovou úsporu ještě zvýši.

Vyřazovací protokol vytvoříte jedním kliknutím v dokladu o kontrole, na základě jednou uvedených údajů. Program Vás navíc upozorní, je že potřeba protokol vytisknout.

Z předešílch pravidelných kontrol program rychle, přesně a podrobně sestaví plán kontrol na libovolný měsíc. Dozvíte se, kterého zákazníka kontaktovat, jaký je u něj rozsah prací, kdo z pracovníků kontrolu prováděl v minulosti. V přehledu si poznamenáte termin smluvené kontroly.

Hasicí přístroje zapsané do protokolu určené na dílenskou zkoušku, jsou jedním klinutím přeneseny do seznamu HP, čekajících na dílně. Po provedené zkoušce je monžé hromandě doplnit výsledky zkoušky. Stejně tak jedním kliknutím v protokole, provede expedici HP z dílny k zákazníkovi, na základě údajů v dokladu o kontrole. Program vás navíc upozorní, že je potřeba propojení s dílnou provést.

Revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních klapek

 • Protokoly pravidelných i mimořádných revizí
 • Snadná tvorba protokolů a rychlejší než v Excelu
 • Rychlé vytvoření následné kontroly z předešlé
 • Generování vyřazovacích protokolů HP jedním klikem
 • Automatické sestavení plánu následných kontrol
 • Možnost evidovat použité náhradní díly s napojením na sklad
 • Evidence zákazníků, spolupracujících firem a vlastních techniků

Dílenské zkoušky HP

 • Přenos HP z protokolu do seznamu dílenských zkoušek
 • Hromadné doplnění výsledků kontrol
 • Přenos HP po dílenské kontrole do protokolu o kontrole HP
 • Generování protokolu o dílenské kontrole jedním klikem
 • Možnost evidovat použité náhradní díly s napojením na sklad

Dodací list a fakturace

 • Generování dodacího listu rovnou z protokolu
 • Možnost volby podrobnosti rozpisu dodacího listu
 • Generování faktury z dodacího listu několika kliky
 • Propojení se skladem

Sklad a ceníky

 • Individuální ceníky materiálu a prací zákazníkům
 • Skladová evidence materiálu a dílů
 • Výdejky, příjemky a vydané objednávky
 • Propojení s protokoly a dílnou

Cena a varianty

Standard

 • Evidence zákazníků
 • Kontroly HP, PV a PK
 • Dodací listy a fakturace
1. licence 7 100 Kč
2. a každá další 1 820 Kč
Zaškolení u zákazníka 4 600 Kč

Profesionál

 • Jako Standard +
 • Dílenské zkoušky
 • Sklad
1. licence 9 400 Kč
2. a každá další 2 820 Kč
Zaškolení u zákazníka 4 600 Kč

Ceny jsou uváděny bez DPH. K zaškolení je připočátno cestovné 12 Kč/km.

Telefonické konzultace poskytujeme zdarma, nesmí mít charakter školení.

Stažení, demo a aktualizace

PLUTO 8 potřebuje řadu programů, které jsme pro vás vložili do jednoho instalačního balíčku Pluto8Setup.exe. (Jenom pro zajímavost je to program Pluto 8, Firebird - program databáze SQL Firebird, BDE a UpgradeBDE - program připojení k databází, Balíčky - podpůrné programy, Pluto8DB - vlastní databázi.)

Pokud již program PLUTO 8 máte, stáhněte isntalujte Upgrade programu PLUTO 8, v opačném případě ZTRATÍTE SVÁ DATA.

První Komletní instalac programu PLUTO 8 stáhněte, pokud ještě nemáte program instalovaný. DEMO nebo PLNÁ verze se instalují stejně. Demoverze je plnohodnotná s plnou verzí. Rozdíl je jen v tom, že demoverze nevystaví doklady s vašimi údaji.

Před insalací si důkladně přečtěte návod k instalaci.